Jelen helyzetben növekszik a belső képző, tudásátadó munkatársak fontossága, betöltött szerepe. Azon cégek is tervezik, vagy éppen most végzik képző csapatuk felállítását, ahol ez még nem történt meg szervezett keretek és működés mellett. A cégek felismerték, az egyik legfontosabb feladatuk az új munkatársak betanítása, a meglévők fejlesztése, valamint a tapasztalatok, a belső tudás összegyűjtése, megosztása mindenkivel. Ezen tevékenységet a mindennapi munkájuk ellátása mellett a vezetők, vagy dedikált mentorok, belső oktatók/trénerek végzik.

Azonban a belső trénereknek és oktatóknak is szükségük van kompetenciáik fejlesztésére, motivációra, karrierre, jövőképre.

Kidolgoztunk egy olyan metodikát, amellyel a most induló belső oktató, vagy tréneri csapat felállítását, illetve már működő stábok továbbfejlesztését, szervezett működését lehet hatékonyan növelni. Módszertanunk tartalmazza a Tudáskultúra felmérést és a Tréneri, oktatói kiválasztást, besorolást, ahhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztést.

Az ábra magyarázata (Másik ablakban jelenik meg)

Szolgáltatások:

1. Diagnosztika, kiválasztás, képzési terv

 • Szervezeti tudáskultúra felmérés
 • Kompetencia profil összeállítása
 • Oktató és trénerjelöltek kiválasztása X-Ray módszerekkel
 • Képzők felmérése, besorolása
 • Egyéni fejlesztési, felkészítési terv elkészítése

2. Kompetenciafejlesztések

 • Általános készségfejlesztő tréningek:
 • Oktatói, tréneri szerep
 • Oktatói, tréneri kommunikáció
 • Tréneri, oktató prezentációk
 • Oktatói készségek fejlesztése
 • Tréneri készségek fejlesztése
 • Speciális tréningek:
 • Tematika összeállítása
 • Szerepgyakorlatok írása
 • Tréningfejlesztés, adaptáció

3. Működéstámogatás, implementáció:

 • On the job coaching
 • Team coaching
 • Szupervízió
 • Karrier út összeállítása:
 • Feltételrendszer kialakítása
 • Minősítési rendszer kialakítása
 • Jogosultsági körök meghatározása
 • Tréneri szintek kialakítása – besorolása a kategóriákba
 • Minőségbiztosítási rendszer kialakítása, betanítása
 • Tréningtartási belső szabályzat
 • Tréneri működés mérési rendszere
 • Trénerek teljesítményértékelése
 • Trénerek együttműködésének rendszere (tudásmegosztás)
 • Vizsgarendszer

4. Know-how fejlesztések:

 • Értékesítési tréningek fejlesztése és betanítása
 • Vezetői tréningek fejlesztése és betanítása
 • Speciális programok, szakmai, oktatási anyagok fejlesztése
 • Oktató filmek készítése