Szupervízió

Minden ember, aki munkája során más emberekkel fogalakozik, szaktudásán kívül saját személyiségét veti be, amit erősítenie, gondoznia kell. Ebben nyújt segítséget a szupervízió, ebben ad támogatást a szuprervízor.

A szupervízió alapvetése az egészség mértéke és megőrzése, az emberi erőforrás minőségbiztosítása, amihez elengedhetetlen az önreflexió képessége és gyakorlása.  Középpontjában a hivatását gyakorló ember áll, s a fejlesztés „terepe” az érzelmi intelligenciája: önismerete, önkontrollja, önmotivációja, empátiája, szociális készségei. A jelenre fókuszáló, személyközpontú munka.

A személyes átélésre, az individuális cselekvés jelentéseire, a konkrét tevékenységben a belső átélés megragadására fókuszál. Módszereiben eklektikus. Nem terápia, de a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogatja és alkalmazza azokat a technikákat, módszereket, amelyek az önreflektív tanulást elősegítik.

A szupervízió csak folyamat lehet, és nem tölthet be kontroll-funkciót. Van célja, keretei, követhető, valós eredménye, azonban nincs kidolgozott tematikája, hanem az esethozó esetválasztása, a csoport dinamikája, az „itt” és „most” határozza meg konkrétan azt, hogy minek érdekében, milyen céllal zajlik a szupervíziós ülés.

Szupervízióra csak diplomás szupervízort, szervezeten kívüli szakembert érdemes felkérni, aki maga kontroll szupervízióval gondozza a szupervízori hivatását, személyiségét.

 

A szupervízió  munkaformái, időzítése, jellemzője

Munkaforma Egyéni szupervízió Team / csoport szupervízió
Az ülések időtartama: 2-2,5 óra 4-6 óra
Alkalmak gyakorisága: 2-4 hetente 3-4 hetente
Ülések (alkalmak) javasolt száma: 6-16 Ahány résztvevője van a csoportnak + nyitó és záró ülések+ utókövető ülés.6-8 fő / csoport
A folyamat hossza: 4 hónaptól akár 18 hónapig A csoport létszámától és a kitűzött céltól függ.
A munkaforma jellemzője Intézményi hatékonysága kisebb, a foglalkozásközpontú önismeret, az egyén személyes reflexiója viszont nagy. Szervezeten belül hasonló  feladatokat betöltő munkatársak, vagy eltérő szervezetek munkatársai alkotják. Hangsúlyos az intézményi hatékonyság.

 

 

A szupervízió leggyakoribb témái

  • a szupervizált és a szervezete
  • a szupervizált és a szakmája, foglalkozása, hivatása
  • a szupervizált és a kliense/ külső, belső ügyfele
  • a munkahelyi légkör
  • burn out vagy maga a prevenció
  • stresszkezelés vagy a stressz prevenció
  • a magánélet és a szakmai élet harmóniájának megteremtése
  • a harmónia helyreállítása