A legtöbb cég esetében fellelhetők olyan univerzális, egységes kompetenciák, melyek valamennyi munkakörre nézve igazak. Ezek a szervezeti alapkompetenciák nélkülözhetetlenek az üzleti siker eléréséhez, a képességeket és a tudást tartalmazzák, és többnyire párhuzamban állnak a cég értékeivel, stratégiai céljaival.

Ezen felül az egyes munkakörökben szükség lehet az alapkompetenciáktól eltérő képességekre is. Az egyes munkakörök nem azonos feladatokat rónak betöltőikre és nem ugyanolyan kompetenciákat követelnek meg tőlük. Ahhoz, hogy az egyes munkakört betöltők sikeresek legyenek, fel kell tárni, hogy milyen egyéb kompetenciákra van szükségük, és fejleszteni is kell azokat.

Amiben mi a sikerhez hozzá tudunk járulni, az az, hogy fel tudjuk tárni, felmérni és fejleszteni azon speciális kompetenciákat, melyek révén az adott munkakört betöltők eredményesebbek lehetnek.

Személyes hatékonyságot fejlesztő tréningprogramok:

  • Önismeret
  • Prezentációs technikák
  • Időgazdálkodás, munkaszervezés
  • Önmenedzselés
  • Stressz kezelés
  • Projekt menedzsment