A Human Score Consulting tanácsadással, coachinggal és tréninggel - újszerű megközelítéssel - foglalkozó cég. Célunk az új folyamatok mindenki által elfogadott bevezetése, tartós változás elérése. Ennek kulcsa a buy-in megteremtése az EMBEREK-ben, amelyet színes és váltózó módszertanokkal a Creative Developmenttel valósítunk meg.

Ez egy nyertes játszma!

A nők egyre biztosabban jutnak szerephez a vállalati szférában, és egyre több közép- és felsővezető kerül ki a hölgyek táborából. Hogy miként tudjuk megerősíteni a pozíciónkat, arról Miatovics Márta kolléganőnkkel beszélgetett Kovács Nóra a Ridikül Magazintól.

Elkészült a Management Learning App

Management Learning App a Human Score Consulting olyan saját fejlesztési alkalmazása, amely az e-learning ismeretátadását és a számítógépes szerepjátékok (RPG) élményszerűségét ötvözi egy interaktív döntési környezetben. Ez az alkalmazás a legfőbb vezetői kompetenciákra épít: a vezetői felelősségvállalásra, érdekképviseletre, döntéshozatalra, eredmény és teljesítményközpontúságra, és nem utolsó sorban a vezető szociális...

Lerágott csont-e a vezetői kommunikáció

Néha úgy tűnik, hogy lerágott csont a vezetői kommunikációról beszélni, pedig pontosan nem is tudjuk, hányféle helyzetben kell odafigyelniük a vezetőknek arra, hogy mit és hogyan fogalmazzanak meg. Ahány eset, annyiféle jó, vagy rossz megoldás létezik. Ráadásul, vannak olyan esetek, amikor a kommunikációs hiba hatása lényegesen nagyobb, mint amekkorának először...

Egy fecske nem csinál nyarat – még ha HR osztálynak is nevezik

Tarja magát a marketingesek körében egy mondás, miszerint „A marketing fontosabb annál, semhogy egy beosztott kezébe kerüljön”. (Al Ries - Jack Trout). És ez a mondás nem arról szól, hogy ne lenne fontos a marketinges szerepe, hanem arról, hogy ezt a fajta szemléletet valamennyi érintett vezetőnek magáévá kell tennie. Ugyanez...

Teaming, az önszerveződő munkacsoportok

Van-e eredményesebb alternatívája a hierarchikus - vezető-beosztott szervezetnek? A leírásunkban bemutatjuk a Teaminget, az empowermenten alapuló szervezeti működési modellt, annak gyakorlati bevezetését és hatásait. Bemutatjuk, hogyan javíthatja a teaming a hatékonyságot, a munkavállalói felelősségtudatot, tudásmegosztást, és proaktvitást.

Értékesítés a web2 korszakában, avagy miként kezeljük a digitális vásárlót

Az új web-es, web2-es csatornák jelentősen megváltoztatták bizonyos vásárlói csoportok vásárlási, döntéshozatali mechanizmusait. A klasszikus értékesítési technikák egyes vásárlói csoportoknál nem, vagy kevésbé működnek. Erre az új helyzetre fel kell készülniük az értékesítőknek.

Coaching szemléletünk

Coaching munkáinkat a holland-német szupervízió alapú coaching iskola felfogásában végezzük. Magunkat szupervizor coachoknak nevezzük. A coach hivatásra a Coach Képző Központ és a KRE Szupervíziós Szakirányú képzésén készültünk fel, szakmaiságunkat pedig szupervíziós munkával tartjuk karban.
Legfrissebb bejegyzések
Tesztek

Tesztek

Nagyon sok fajta teszt létezik. Független tanácsadóként abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kiválasszuk az adott helyzethez legjobban illeszkedő tesztet, megoldást. Együttműködő partnereink: Psidium Captain  
Coaching szemléletünk

Coaching szemléletünk

Coaching munkáinkat a holland-német szupervízió alapú coaching iskola felfogásában végezzük. Magunkat szupervizor coachoknak nevezzük. A coach hivatásra a Coach Képző Központ és a KRE Szupervíziós Szakirányú képzésén készültünk fel, szakmaiságunkat pedig szupervíziós munkával tartjuk karban.
Coaching módszertanunk

Coaching módszertanunk

A coachingot folyamatnak tekintjük, folyamatban tervezzük és valósítjuk meg. A szakmai cselekvésformák, struktúrák tervezett és célirányos fejlesztésére törekszünk. Coaching partnereink önformáló, önfejlesztő erőforrásait mozgósítjuk. Az önreflexiót, az önmagukra figyelés, az önmagukra látás képességét, a rendszerszemléletű gondolkodást fejlesztjük, melynek eredményeként szakmai kompetenciái erősödnek, fejlődnek. A folyamatot struktúrába és időkeretbe helyezzük, közösen – megrendelő, coaching partner, coach...
Diagnosztikák a coachingban

Diagnosztikák a coachingban

A coaching munka első és meghatározó lépése az állapotfeltárás. Arra keressük a választ, hogy milyen a coaching partner szakmai önismerete, milyennek látja önmagát, milyen a szakmai személyisége önmaga, vezetői, beosztottai, munkatársai szerint, mi a fejlesztés célja. Az általunk kipróbált és ajánlott diagnosztikai eszközökkel az állapotfeltárást tesszük objektívvá, egyértelművé, teljessé.

A coaching helye a fejlesztésben

A coaching önálló egyéni és csoportos fejlesztési munkamód, mely egy-egy kompetencia, vagy a teljes szakmai személyiség fejlesztésére szolgál, illetve fejlesztési programok, tréningsorozatok alkalmazást támogató elemeként egyre fontosabb szerepet tölt be. Aki coaching munkában vesz részt, megismeri a coaching szemléletet, a vezető, mint coach működést.
A coaching jelentősége, specifikumai

A coaching jelentősége, specifikumai

A coaching jelentősége, specifikumai A coaching során a vezető a szakmailag „kényes” témákat is megbeszélheti egy coaching szakemberrel, a szakmai „baráttal”. Emóció irányultságú tanulás valósul meg, ami a munkahelyi környezet más területén, más képzési formációban nem lehetséges. A szigorú diszkréció és titoktartási etika miatt csökken a „lelepleződés” veszélye. A szakmai személyiség szintjén dolgozunk, eredményt is...

A coaching sikerkritériumai

A coaching nem csodaszer, de azzá válhat, ha a sikerkritériumoknak megfelel a megrendelő, a coaching partner, a coach és a szervezet. Mivel a coaching eredménye paradigmaváltás, elmozdulás, számtalan lassító, vagy éppen visszarendeződésre hajló hatás érheti a coaching partnert, azonban a sikerkritériumok jól leírhatók, értelmezhetők, ezért, ha azonosulnak vele a szereplők, az eredmény bejósolható és teljesíthető....
A coaching fejlesztés folyamatmodellje

A coaching fejlesztés folyamatmodellje

A coaching fejlesztés folyamatmodellje    
Coaching kisszótár

Coaching kisszótár

A coaching kifejezés már önmagában is értelmezésre szorul, hiszen ennek az "új-régi" fejlesztési módnak többféle ágazata, alkalmazási területe van. A Coaching kisszótárral az a célunk, hogy összegyűjtsük és közrebocsássuk azokat a kifejezéseket, tartalmakat, amik szükségesek a coaching megértéséhez. Ezen a kommunikáción keresztül a leendő megrendelő és felhasználó pontosabban meg tudja fogalmazni, hogy miért...
A coaching munkaformái és fókuszai

A coaching munkaformái és fókuszai

A coaching munkaformái és fókuszai A coaching munka egyén központú, ha a szerep és a foglalkozás van fókuszban, és csoport központú, ha a szervezet, azonban mindig a szervezet fejlesztése, eredményessé tétele a cél. A coaching teljesítmény orientált, ha egy helyzet javítása kívánatos. interakció vagy kapcsolat orientált, ha a meglévő konfliktusokat kell feldolgozni és megszüntetni felismerés...

Szupervízió

De ki segít a segítőnek? A coachok, trénererek, tanácsadók, pszichológusok, segítők szakmai tudásukat és saját személyiségüket vetik be munkájuk során. Számtalan nehéz helyzettel néznek szembe, közben maguk is gyakran elakadnak, a kiégés hatványozottan fenyegeti őket. A szupervízió alkalmas arra, hogy erőforrásaikat feltárják, hivatásukat gondozzák, karban tartsák.
Miatovics Márta Két tűz között

Miatovics Márta Két tűz között

“A beosztott is nekem panaszkodik, a főnök is nekem tesz szemrehányást.” A középvezetők két tűz között érezhetik magukat. Miatovics Márta szupervizor coach a középvezetői pozíció nehézségeiről és lehetőségeiről tartott nagy sikerű előadást 2012. szeptember 20-án a Haszon Nőknek Konferencián.