A Human Score Consulting tanácsadással, coachinggal és tréninggel - újszerű megközelítéssel - foglalkozó cég. Célunk az új folyamatok mindenki által elfogadott bevezetése, tartós változás elérése. Ennek kulcsa a buy-in megteremtése az EMBEREK-ben, amelyet színes és váltózó módszertanokkal a Creative Developmenttel valósítunk meg.

Ez egy nyertes játszma!

A nők egyre biztosabban jutnak szerephez a vállalati szférában, és egyre több közép- és felsővezető kerül ki a hölgyek táborából. Hogy miként tudjuk megerősíteni a pozíciónkat, arról Miatovics Márta kolléganőnkkel beszélgetett Kovács Nóra a Ridikül Magazintól.

Elkészült a Management Learning App

Management Learning App a Human Score Consulting olyan saját fejlesztési alkalmazása, amely az e-learning ismeretátadását és a számítógépes szerepjátékok (RPG) élményszerűségét ötvözi egy interaktív döntési környezetben. Ez az alkalmazás a legfőbb vezetői kompetenciákra épít: a vezetői felelősségvállalásra, érdekképviseletre, döntéshozatalra, eredmény és teljesítményközpontúságra, és nem utolsó sorban a vezető szociális...

Lerágott csont-e a vezetői kommunikáció

Néha úgy tűnik, hogy lerágott csont a vezetői kommunikációról beszélni, pedig pontosan nem is tudjuk, hányféle helyzetben kell odafigyelniük a vezetőknek arra, hogy mit és hogyan fogalmazzanak meg. Ahány eset, annyiféle jó, vagy rossz megoldás létezik. Ráadásul, vannak olyan esetek, amikor a kommunikációs hiba hatása lényegesen nagyobb, mint amekkorának először...

Egy fecske nem csinál nyarat – még ha HR osztálynak is nevezik

Tarja magát a marketingesek körében egy mondás, miszerint „A marketing fontosabb annál, semhogy egy beosztott kezébe kerüljön”. (Al Ries - Jack Trout). És ez a mondás nem arról szól, hogy ne lenne fontos a marketinges szerepe, hanem arról, hogy ezt a fajta szemléletet valamennyi érintett vezetőnek magáévá kell tennie. Ugyanez...

Teaming, az önszerveződő munkacsoportok

Van-e eredményesebb alternatívája a hierarchikus - vezető-beosztott szervezetnek? A leírásunkban bemutatjuk a Teaminget, az empowermenten alapuló szervezeti működési modellt, annak gyakorlati bevezetését és hatásait. Bemutatjuk, hogyan javíthatja a teaming a hatékonyságot, a munkavállalói felelősségtudatot, tudásmegosztást, és proaktvitást.

Értékesítés a web2 korszakában, avagy miként kezeljük a digitális vásárlót

Az új web-es, web2-es csatornák jelentősen megváltoztatták bizonyos vásárlói csoportok vásárlási, döntéshozatali mechanizmusait. A klasszikus értékesítési technikák egyes vásárlói csoportoknál nem, vagy kevésbé működnek. Erre az új helyzetre fel kell készülniük az értékesítőknek.

Coaching szemléletünk

Coaching munkáinkat a holland-német szupervízió alapú coaching iskola felfogásában végezzük. Magunkat szupervizor coachoknak nevezzük. A coach hivatásra a Coach Képző Központ és a KRE Szupervíziós Szakirányú képzésén készültünk fel, szakmaiságunkat pedig szupervíziós munkával tartjuk karban.
Legfrissebb bejegyzések
Személyes kompetenciák fejlesztése

Személyes kompetenciák fejlesztése

A legtöbb cég esetében fellelhetők olyan univerzális, egységes kompetenciák, melyek valamennyi munkakörre nézve igazak. Ezek a szervezeti alapkompetenciák nélkülözhetetlenek az üzleti siker eléréséhez, a képességeket és a tudást tartalmazzák, és többnyire párhuzamban állnak a cég értékeivel, stratégiai céljaival. Ezen felül az egyes munkakörökben szükség lehet az alapkompetenciáktól eltérő képességekre is. Az egyes munkakörök nem azonos...
Együttműködés fejlesztés

Együttműködés fejlesztés

A csapatépítés, belső együttműködés fejlesztés jóval több odafigyelést, tudatos döntést követel meg, mint azt sokan gondolnák. Bármely csapatépítő tréning vagy program kiválasztásakor két szempontot kell figyelembe venni: mekkora a csapaton belül a probléma, mekkora a konfliktus, vagy egy ütt nem működés mértéke, és mekkora az élményszerűség iránti igény. Amennyiben nagy a belső konfliktus, vagy súlyos...
Trénerképzés

Trénerképzés

Jelen helyzetben növekszik a belső képző, tudásátadó munkatársak fontossága, betöltött szerepe. Azon cégek is tervezik, vagy éppen most végzik képző csapatuk felállítását, ahol ez még nem történt meg szervezett keretek és működés mellett. A cégek felismerték, az egyik legfontosabb feladatuk az új munkatársak betanítása, a meglévők fejlesztése, valamint a tapasztalatok, a belső tudás összegyűjtése, megosztása...
Sales megközelítésünk

Sales megközelítésünk

Nincsen olyan univerzális értékesítési technika, amely minden helyzetben, minden piacon sikerre vezethet. De vannak jellemző értékesítési, ügyfélkezelési helyzetek, melyek meghatározott feladatokat, és ahhoz kapcsolódó kompetenciákat követelnek az értékesítőktől, ügyfélkezelőktől. Miután ezeket a helyzeteket beazonosítottuk, a kompetenciák, azok szintjei és a képzési igények könnyen meghatározhatók. Ily módon a képzés egyedi, a piacra és a vállalatra szabott...

Megközelítésünk a vezetőfejlesztésben

A vezetővé válás egyik leggyakoribb kritériuma a szakmai kiválóság. Vagyis azokat nevezik ki általában, akik kellő tapasztalattal bírnak az adott területen. Pedig vezetőnek lenni nem egyenlő a szakmai kiválósággal. A vezetői kompetenciák nem szükségszerűen velünk születettek. Másokat irányítani, menedzselni, folyamatokat kidolgozni, és monitorozni mást jelent, mint szakmailag kompetensnek lenni. Ebben az új szerepben új feladatok...
Vezetői képzéssorozatunk

Vezetői képzéssorozatunk

A vezetők tartós, maradandó fejlődése komplex képzési sorozattal valósítható meg. Ebben a pontban bemutatjuk a vezetői tréningjeinket.
Termelővállalati Operatív vezetői programok

Termelővállalati Operatív vezetői programok

A sor, cella, műszak-vezetők sokszor igen nehéz helyzetben vannak. Szerepük bár fontos, néha maguk sem tudják, vajon vezetőknek, vagy csak egyszerű koordinátoroknak tekintik őket. A vezetői szerep erősítésére és a vezetői készségek fejlesztésére dolgoztunk ki két egymásra épülő - színes módszertanokkal megvalósuló - komplex programot.
Ügyfélkezelési tréningek

Ügyfélkezelési tréningek

A hatékony és stresszmentes ügyfélkezeléshez kapcsolódó tréningeket soroljuk fel.
B2B Farming technikák

B2B Farming technikák

A meglévő ügyfelek tudatos kezelése, az üzleti lehetőségek elemzése, és az ügyfélnél betöltött pozíció javítása elengedhetetlen része a KAM-ok feladatkörének. A farming technikák tréning felkészíti az Account Managereket a tudatos ügyfélstratégiák kidolgozására, végrehajtására. Technikákat adunk az ügyfélnél betöltött helyzetünk elemzésére, a továbblépési lehetőségek feltárására és annak megvalósítására. Meghatározzuk a stratégiai ügyfélmenedzsment feladatait, annak technikáit. Tudatos...
B2B Hunting technikák tréning

B2B Hunting technikák tréning

Az új ügyfelek szerzése, a hunting vagy akvizíció nem tartozik a kedvelt, és a könnyű, Key Account Manageri feladatok közé. Többnyire egyéni erőfeszítésekkel, egyéni technikákkal próbálkoznak a KAM-ok. Az általános megközelítések csak az értékesítőkre fókuszálnak a mi megoldásunk ettől gyökeresen eltér. A hunting technikák tréning felkészíti az értékesítőket is és vezetőket is a tudatos akvizíciós...
HR Rendszerek fejlesztése

HR Rendszerek fejlesztése

A szervezetek fejlettségüktől függően alkalmaznak HR rendszereket, folyamatokat, melyek részben a szervezeti célokat szolgálják, részben a vezetőknek adnak eszköztárat. Számos cégnél részt vettünk e rendszerek kialakításában, finomhangolásában, és ami talán még fontosabb, bevezetésében. Tapasztalatunk és tudásunk van abban, hogy melyek a jó és elfogadott rendszerek kritériumai. Fel tudjuk mérni, és szükség esetén ki tudjuk dolgozni, módosítani, és...
Értékesítési rendszerek  fejlesztése

Értékesítési rendszerek fejlesztése

A hatékony értékesítés és sikeres ügyfélkezelés egyik alapfeltétele, hogy az adott cégre és piacára vonatkozó jellemző folyamatok meghatározásra kerüljenek. A folyamat egyes lépéseiben legyen világos, mi az értékesítők, ügyfélkezelők feladata, legyenek világosan definiált elvárások, támogató eszközök. Ugyanakkor a vezetőknek is tudniuk kell, hogy mit kell számon kérniük, és fontos, hogy legyenek eszközeik az előrejelzésre vonatkozóan....