Az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalom- és szervezetpszichológia MA szakos hallgatója, Klujber Balázs vezette a magyar life és business/management/executive coachokat vizsgáló felmérést, mely online kutatásukban többek között arra voltak kíváncsiak, hogy van-e különbség a két terület megítélése között.
A 2011 tavaszán folytatott kutatásban közel 250-en töltötték ki a kérdőívet; a 250 kitöltő kétharmada nő volt, a válaszolók fele coach, a másik fél között pedig körülbelül egyenlően oszlottak meg volt vagy jelenlegi coacheek, megbízók és az előbbi kategóriákba nem sorolható személyek (leginkább coachképzésben résztvevők).
A kérdőívbe 30-30 life és business/management/executive coachot választottunk be, internetes keresés alapján. A business, management és executive coachokat azért tettük egy kategóriába, mert legtöbbjüknél nem volt egységes az elnevezés, azaz különböző inernetes találatokon mást találtunk róluk. A szakterület megnevezését használva kerültek be a legnagyobb találati arányú coachok a kérdőívbe. Ez az üzleti területen tevékenykedő szakemberek esetében relevánsabbnak bizonyult: több jellemzés és nagyobb ismeretség jellemezte őket a life coachokhoz képest. A különbség természetesen származhat a kitöltés okozta torzításból – a business/management/executive coachok partnerei nagyobb számban töltötték ki a kérdőívet, mint a másik csoport tagjai.
Kitöltőinket arra kértük, hogy ítéljék meg, mennyire ismerik az adott coachot az ismeretlenségtől kezdve a személyes találkozáson át a közös munkáig. Elmondható, hogy inkább az üzleti életben jelen lévő coachok örvendtek nagyobb ismeretségnek. Ez köszönhető talán annak is, hogy gyakoribbak az együttműködések ezen a területen, mint a life coachingban. A legismertebb coachok ismertségi sorrendjét az alábbi grafikon mutatja, pirossal a life coachokat, kékkel a business/management/executive coachokat jelöltük.

Coach ismertségi lista

A kérdőívben jellemzést kellett adniuk a kitöltőknek az ismert coachokról, valamint arról, hogy milyennek képzelik el, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az ideális coachnak a két területen. Voltak olyan jellemzendő személyek, akikhez nem érkezett egyetlen leírás sem, míg másoknál rengeteg vélemény született a megítélők részéről. Többségében pozitív visszajelzések érkeztek, néhány személynél kirajzolódik a jellemzésekből, hogy milyen módszeréről (‘Gestalt’, ‘TA’, ‘pozitív’, ‘spirituális’ stb.) vagy stílusáról (‘érzékeny’, ‘konfrontatív’ stb.) ismerik pályatársai és a szélesebb közönség.
Az ideális life coach jellemzése során válaszadóink az empátiát, nyitottságot, hitelességet, felkészültséget, szakmai és élettapasztalatot, önismeretet, rugalmasságot, képzettséget és támogatást említették leginkább, míg a business/management/executive coach megítélésekor a tapasztalat (szakmai, üzleti, vezetői téren), empátia, határozottság, önismeret, felkészültség, hitelesség, rugalmasság, támogatás és nyitottság nyomott legtöbbet a latban. Alapvetően hasonló a coachok megítélése (empátia, tapasztalat, hitelesség, nyitottság, támogatás), de a business/management/executive coachok körében feltétel az üzleti vagy vezetői tapasztalat és a határozott fellépés, magabiztosság is. Ezt jól szemlélteti a két területről alkotott szófelhő.

Szófelhő


Business coach szófelhő