360˚-ra épülő egyéni és csoport-, team coaching

A coaching partner a szervezetben, szakmai szerepében lévő állapotáról, kompetenciáiról, teljesítményéről egy teljes körű 360˚-os visszajelzést kap. A riport jól értelmezhető, alapos, objektív tükör, amely az erősségeken kívül fejlődési célokat is tartalmaz. A célok eléréséhez vezető út a coaching folyamat. A 360 fokos felmérésből készült riportot a coaching partnerrel együtt értelmezzük. A riport feldolgozását az erősségekkel kezdjük, az erősségekre építve, cél azok még jobb kihasználása. A fejlesztendőket, negatív visszajelzéseket is együtt dolgozzuk fel, konkretizáljuk. Az értékelt minél jobban elfogadja saját hiányosságait, annál inkább képes azok fejlesztésére energiát fordítani. Javasoljuk, hogy az utókövetés idején egy újabb mérés készüljön (kb. 10-12 hónap múlva), amellyel a coaching partner szakmai személyiségének fejlődése, vezetői szerepének változása, és a coaching eredményessége követhető, mérhető.

A 360˚-os mérés a csoportos/ team coaching hatékonyságát is növeli. Az egyéni riportokon kívül a csoporterősségek és gyengeségek, a fejlődési célok csoportszinten is megjelennek. A 360˚-os mérés egyéni riportját az állapotfeltáró interjú keretében dolgozzuk fel minden egyes résztvevővel.

DC-re épülő egyéni vagy team coaching

A DC (Development Center – Fejlesztő Központ) viselkedés szintű mérési eszköz a vezetők vezetői és egyéb szakmai készségeinek megfigyelésére. A szervezet DC-n részt vevő vezetőjéről objektív kép rajzolódik ki arról, hogy a pozíciójához szükséges kompetenciákat milyen mértékben birtokolja, azok milyen mértékben jelenhetnek meg a hétköznapi, tudatos viselkedésében. A vizsgálódás és a mérés cégre szabott, mivel a feladatokat és a megfigyelési szempontokat a szervezetre és munkakörökre alakítjuk ki, továbbá a DC–n szereplő vezetőről alkotott értékelést a megfigyelők közösen alkotják meg, s a megfigyelők között saját vezetők is vannak.

A DC során feltárul, hogy a vizsgált munkatárs milyen szinten áll, és mi az oka, gátja annak, hogy teljesítménye jobb legyen, mi a fejlesztés legideálisabb módszere. Amennyiben a munkatárs birtokában van a tudásnak, csak az alkalmazással vannak gondjai, vagy olyan feladatai vannak, amelyekben nincs még gyakorlata, a coaching az alkalmazás támogatására fókuszál. Az elakadásokat, az alkalmazás gátjait feltárjuk és lebontjuk, a szakmai személyiséget, az önmotivációt, önbizalmat, kezdeményezőkedvet erősítjük. A DC alapján konkrét fejlesztési célokat tűzünk ki, kompetenciákat, elvárt viselkedési mintákat, működési szemléletbéli változást generálunk.

 

DISC alapú egyéni-, csoport-, team coaching

Olyan szervezetekben javasoljuk, ahol a DISC személyiségtipológia már ismert, használják tréningek vagy a kiválasztás során, de abban az esetben is alkalmazható, ahol a DISC még nem terjedt el, de a szervezet kész befogadni egy személyiségtipológiát, s a coaching partner számára érzékelhetően előnyös lenne önismeretének bővítése és partneri viszonyainak mélyebb átgondolása.

A DISC alapú coaching a coaching partner szakmai személyiségének mélyebb megismerésére ad lehetőséget, de a folyamat ebben az esetben is Állapotfeltáró interjúval indul, majd a következő alkalom során dolgozzuk fel a személyes beszámolót, a természetes és felvett viselkedést, a karakterek áramlásának dinamikáját. A coaching munka során a coaching partner munkahelyi partnerekkel, külső ügyfelekkel való viselkedését, kommunikációját a DISC tipológia tükrében vizsgáljuk. A teamcoaching támogatására a DISC Személyes beszámolók alapján lehetőség van egy un. Csoportkerék felvázolására, mely a csoportszerepek és a csoport tagjainak személyiségét veti össze.

Profiles XT alapú egyéni coaching

A Profiles tesztek több dimenzió mentén és ún. normatív skálákon vizsgálódnak, így teljes körű felmérést nyújtanak a coaching partner szakmai szerepéről. A teszt egyfelől a jelöltet önmagához viszonyítja, emellett pedig egy külső normához vagy elvárt szinthez is (beállított benchmark). A vezetők eredményei egymáshoz, és a munkakörükben ideális (optimális) profilhoz is hasonlíthatók.  A folyamatban a célok és eredmények az adott munkatárs szakmai személyiségének fejlesztésére fókuszálnak ugyan, de legfőbb cél a szervezet, a szakember/ vezető által betöltött pozíció, munkakör, foglalkozás minél hatékonyabb, eredményesebb kiteljesítése.

Profiles Team analízis

A Profiles teszttel egy team erősségeit és gyengeségeit úgy tárhatjuk fel, hogy a team egyes tagjainak jellemzői mutatkoznak meg. Ezek az ellenőrzés, szervezettség, társas kapcsolatok, elemző képesség, türelem, eredmény-orientáltság, precizitás, érzelmek, ambíció, csoportmunka, pozitív elvárások, minőség-orientáltság.

Mivel a coaching az erősségekkel dolgozik, a diagnosztika abban segít, miben támaszkodhat az egyes team tagokra a csoport, mit tanulhatnak egymástól a munkatársak, illetve hol vannak hiányosságok csoportszinten.

Az analízis után a célokat ennek megfelelően együtt tűzzük ki a teammel és együtt határozzuk meg a coaching folyamatot.