Divatos kifejezés lett az empowerment, magyarul felhatalmazás, azonban sokszor maguk a kifejezést alkalmazók sem mindig tudják, mit is jelent valójában, vagy milyen tartalmak és legfőképp milyen előnyök kötődnek hozzá.

Hierarchikus kör
A klasszikus hierarchikus szerveződésben a vezető jelentős energiáit kötik le a csoportján belüli szervezési és személyzeti kérdések, és valódi szakmai támogatásra, coachingra kevés energiája marad. Ezek a napi rutinfeladatok, mint munkaszervezés, helyettesítés, átszervezés, szabadságolás, túlóra elrendelés, vagy épp beosztás, tudásmegosztás vagy rotálás, belső konfliktusok, egyéni problémák kezelése, stb., azt jelentik, hogy a vezető inkább fut a dolgok után és menedzseli a felmerülő problémákat, sem mint vezetne. A munkatársak számára viszont az erősen centralizált rendszerek frusztrálóak lehetnek, hisz az egyéni kezdeményezéseket, a bennük lévő tudás felszínre kerülését nem támogatják. Ennek következtében kialakul egy passzív, ám felelősségtől mentes állapotuk, amelyben egyetlen dolguk marad: végrehajtani a vezetői utasításokat és minden problémát eszkalálni. E fentiek következtében a vezető terhei folyamatosan nőnek.

Hierarchikus vezetői szintek
Miben más a teaming?

A teaming során a vezetői feladatkörök jelentős részét átruházzuk a csapatra, bizonyos döntési jogköröket kapnak. Ezzel a vezetők terhelését csökkentjük, a munkatársak hatáskörét ugyanakkor növeljük. A közvetlen vezető így kilép a csoport életéből és a csapatot ruházza fel azzal, hogy előre definiált problémaköröket önállóan oldjon meg, míg más problémáknál javaslatok kidolgozását várja tőlük.

A teaming hatása:

Teaming hatása

Bevezetés nehézségei

A teaming bevezetés, bár nagyon sok előnnyel jár, korántsem buktatók nélküli folyamat. A nehézségek forrása két csoportra osztható.

Dolgozói attitűd:
Nem várható el, hogy egyik napról a másikra megváltozzon a munkatársak reaktív munkakultúrája és tulajdonosi szemléletet követve önállóvá váljanak. Elsőként sok éves beidegződéseknek, gyanakvásnak kell eloszlania, hogy magának a teamingnek a lényegét megértsék.

Kompetenciák hiánya:
További nehézség, hogy olyan új kompetenciákat kell használniuk, amelyek alkalmazására korábban nem volt szükség. Ilyenek például: a belső együttműködés, konfliktuskezelés, vagy döntéshozatal, problémafeltáró és megoldáskereső technikák stb.

A fenti nehézségek miatt a bevezetésnek és a működésnek jól elkülöníthető fázisai vannak. Az egyes fázisok során különböző eredmények várhatók el a teamektől, valamint más-más vezetői aktivitára van szükség.

A bevezetés szakaszai

Természetesen minden  teamnél  változhatnak  a prioritások, de tapasztalatunk szerint a követező nagy lépésekre minden alkalommal szükség van.

Teaming bevezetése