A 2013-as Personal Hungaryn mutattuk be a Management Learn App fejlesztési programunkat, amely az e-learning ismeretátadását és a számítógépes szerepjátékok

MLA_Demo_290x290(RPG) élményszerűségét ötvözi egy interaktív döntési környezetben. Azóta számtalan tréningen használtuk. A MLA gyakorlattal összegeztünk, mértünk, hogy a megszerzett tudást mennyire, és hogyan alkalmazzák a vezetők. A döntéshozatal, empátia, érdekképviselet, stratégiai gondolkodás, menedzser-leader témát hívtuk be segítségével a coaching munkába. Köztudott, hogy sok vezetőn nagy az időnyomás, gyorsan kell dönteniük, ez a MLA-ban is leképeződött. Gyorsan hoztak döntést, ami azonban csak látszólag járt sikerrel, mert a gyorsaság gyakran inkább meghosszabbította a problémamegoldás folyamatát. Mivel nem állt elég információ a rendelkezésükre, gyakran újabb problémával szembesültek, vagy olyan döntést hoztak, ami senkinek sem volt végül jó, még nekik sem.  Sokan paradoxonként élték meg a több érdek mentén való gondolkodást: a vezetőnek nehéz kialakítania win-win helyzetet, lehetetlennek tűnik a céges – az egyéni munkavállalói – a csoport – a vezetői érdekek között harmóniát teremteni. Megállapítottuk, hogy a legjobb eredményt (ezt a softver 1100 feletti ponttal jutalmazta) teamben érték el a vezetők, amikor az egyes lépéseket megbeszélték, több szempontot vettek figyelembe, saját, egyéni tapasztalatot hoztak be, és végső soron paradigmát váltottak.

A 2014-es és a 2013-as Personal Hungaryn a látogatók közül sokan kipróbálták a programot. Három célcsoport megoldásait figyeltük. A HR szakos hallgatók lelkesen kezdtek bele a „játékba”. Többségük a céges érdekek képviseletét tekintette legfontosabbnak. Elsősorban menedzserként gondolkodtak, törekedtek arra, hogy a cégnek, szervezetnek hasznot hozzanak, hatékonyak, határozottak, egyértelműek legyenek. A leader szemléletű döntéseket nem igen választották. A másik megfigyelt célcsoportunk a HR-esek köréből került ki. Közülük érték el legtöbben a legmagasabb pontszámot. De vajon mennyire tudják munkahelyükön a leader szemléletet képviselni, népszerűsíteni, fontosságát emelni? A harmadik célcsoportba a vezetőket tettük. Itt volt legnagyobb a szórás a megoldásokat illetően. Valószínűnek tartjuk, hogy nem csak a vezető szakmai tapasztalatától és a szakmai személyiségétől függött, hogy mi lett a MLA vége, hanem a szervezeti kultúrától is, ahonnan érkeztek.